• NITROGEN POLSKA

System organizacji dostaw

zapytaj o szczegóły


Informujemy, że od 1 lipca 2013 r. na Węgrzech obowiązuje nowy system opłat drogowych HU-GO dla pojazdów ciężarowych o największej łącznej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju wykorzystywanej drogi, kategorii pojazdu samochodowego i jego klasyfikacji ekologicznej. Naliczana jest proporcjonalnie do przejechanej odległości.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeliczenia i organizacji transportu na Węgrzech znajdą Państwo na stronach internetowych:

w języku polskim:
http://www.gitd.gov.pl/content/elektroniczne-pobieranie-oplaty-drogowej-na-wegrzech


w języku angielskim:
http://www.utdij.hu/english/

Nitrogen Polska sp. z o.o. realizuje wszystkie zamówienia w opcji „z dostawą” do wskazanego przez zamawiającego miejsca odbioru produktów. W związku z tym spółka Nitrogen Polska prowadzi wszystkie czynności związane z organizacją transportu dla klienta, tj. wybór przewoźnika, przygotowanie zlecenia transportowego, ustalenie terminu odbioru, awizacja samochodu w fabryce.

Przewóz ładunków odbywa się na podstawie międzynarodowego listu przewozowego – CMR. Dokument ten, wystawiany jest w trzech egzemplarzach. Każdy z nich na prawach oryginału. Wszystkie mają taką samą moc dowodową i prawną. Po zakończeniu załadunku list jest podpisany i ostemplowany przez nadawcę oraz kierowcę reprezentującego przewoźnika. Pierwszy egzemplarz zatrzymuje nadawca, drugi towarzyszy przesyłce i jest przeznaczony dla odbiorcy. Trzeci egzemplarz zachowywany jest przez przewoźnika i stanowi dowód wywiązania się z umowy przewozu. Dokument CMR musi zawierać takie informacje jak: nadawcę, przewoźnika, odbiorcę, towar, termin i miejsce nadania, przewidziane miejsce dostawy oraz instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych, wykaz dokumentów wręczonych kierowcy. Do listu przewozowego można wnosić wszelkie inne dane, jakie strony uznają za potrzebne, w tym uwagi dotyczące załadunku produktów w miejscu ich nadania.


Ważne informacje logistyczne

Ważne informacje dotyczące logistyki systemu załadunku i adresy odbiorów


Ograniczenia w ruchu międzynarodowym oraz ADR

Kalendarium dni świątecznych i ograni- czenia w ruchu drogowym na Węgrzech i krajach tranzytowych do Polski

 

 

System organizacji dostawGiełdy i kursy walut
Genezis Trade Poland Sp. z o.o.

ul. Bronislawa Czecha 7
43-300 Bielsko-Biala
Telefon: (+48) 33 821 0105
Fax: (+48) 33 821 4486
E-mail: polska@genezistrade.pl

polityka plików cookies


strzałka do góry