• NITROGEN POLSKA

Saletrzak z siarką 24:12

Saletrzak z siarką 24:12

Pétisó+S jest granulowanym nawozem dostarczającym w jednej granuli azot, siarkę i wapń. Produkt jest mieszaniną azotanu amonu z drobno mielonym wypełniaczem anhydrytowym. Azot ogólny występuję w dwóch formach o równych proporcjach, w formie wolniej działającego, mniej podatnego na wypłukiwanie azotu amonowego oraz szybko działającego azotu azotanowego. Obecny w nawozie wapń jest podstawowym składnikiem budulcowym roślin, poprawia strukturę gruzełkowatą gleby (optymalizuje warunki wodno-powietrze dla wzrastających korzeni), zwiększa produktywność oraz uaktywnia edafon. Poprawiając równowagę jonową, wzrasta pobieranie i wykorzystanie innych składników odżywczych. Zawartość siarki poprawia wykorzystanie zastosowanego azotu oraz korzystnie wpływa na zawartość i jakość białka w roślinie oraz zaolejenie nasion (rzepak, słonecznik). Pétisó+S szczególnie nadaje się do nawożenia upraw o wysokich wymaganiach na siarkę oraz gleb ubogich w ten składnik odżywczy.

 

Skład produktu:

Azot całkowity:

  • Amonowy
  • Azotanowy

24%

12%

12%

Siarka w SO3

12%

Wapń w CaO

 

9%

 

 

Granulacja:

2,5 - 6,0 mm:     min. 95%

< 2,5 mm:           max. 1%

> 6,0 mm:           max 4%

Zastosowanie:

Petiso+S jest uniwersalnym nawozem azotowy, z powodzeniem może być stosowany przez cały okres wegetacyjny pod wszystkie uprawy rolnicze (zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne, okopowe, użytki zielone) ogrodnicze i sadownicze. Produkt dedykowany w odżywianiu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Wysoka skuteczność odżywiania na glebach organicznych, szczególnie tych zagospodarowanych użytkami zielonymi. Zalecamy wymieszanie produktu z glebą, w przypadku stosowania pogłównego, aplikować produkt na wilgotne stanowiska lub przed spodziewanym deszczem.

Opakowania:

• worki polietylenowe zgrzewane o poj. a’25kg, paletyzowane

• Big-Bagi o poj. a’700kg

 

Przechowywanie:

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach. Nawóz w opakowaniach nie przekraczających 25 kg ułożony na palecie należy przechowywać w dwóch warstwach, produkt w opakowaniach typu BB o masie powyżej 500 kg można magazynować maksymalnie w 3 warstwach, zachowując minimalną odległość 1 m pomiędzy rzędami. Podłoże przechowywania nawozu izolować od wilgoci. Zabezpieczyć i nie dopuścić do oddziaływania promieniowania słonecznego i opadów atmosferycznych oraz nagrzewania do temp. 30°C.

Środki ostrożności:

Warunki, których należy unikać:

• nagrzewania do temp. 30°C

• działania otwartego ognia

• zbędnej ekspozycji na warunki atmosferyczne.

W bezpośrednim sąsiedztwie nawozu nie magazynować materiałów, które mogą z nim reagować, takich jak: chemikalia, mocznik, superfosfat, cement, tlenki metali, metale kolorowe, substancje palne (smary, oleje, węgiel).

Transport:

Produkt nie podlega przepisom RID i ADR.


Giełdy i kursy walut
Genezis Trade Poland Sp. z o.o.

ul. Bronislawa Czecha 7
43-300 Bielsko-Biala
Telefon: (+48) 33 821 0105
Fax: (+48) 33 821 4486
E-mail: polska@genezistrade.pl

polityka plików cookies


strzałka do góry