• NITROGEN POLSKA

Nitrosol

Nitrosol

Formuła chemiczna:
Ca(NO3)2

Składniki aktywne:
Zawiera ok. 30% azotu, w tym:
• 15 % to zawartość sumy azotu amonowego (NH4)
i azotanowego (NO3)
• forma amidowa stanowi dopełnienie.
Jest nawozem o szybkim i długotrwałym działaniu ze względu na zawartość trzech form azotu: amonowej, azotanowej i amidowej.

Parametry jakościowe:

 

Zaw. azotu (N) całk.: 30,0% ±1%
Zaw. sumy azotu amonowego
i azotanowego:
15,0% ±1,5%
Zaw. biuretu: max 0,5%
Gęstość w temp. 20°C: 1,26 – 1,33 g/cm3
pH r-ru: 6,5


Zastosowanie:
Roztwór saletrzano-mocznikowy może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

Rekomendowane dawki (tylko informacyjnie):

zboża, jesienią: 30 – 100 l/ha
zboża, wiosną: 50 – 200 l/ha
łąki, pastwiska: 20 – 200 l/ha
regeneracja wapnowania: 50 - 100 l/ha

 

Opakowania:

  • Roztwór saletrzano-mocznikowy należy pakować do:
    cystern lub autocystern stalowych,
     pojemników z tworzyw sztucznych.


Przechowywanie:
Roztwór saletrzano-mocznikowy należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki, pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest nawóz powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie. W czasie magazynowania nie następuje utrata własności chemicznych nawozu.

Środki ostrożności:

  • w normalnych warunkach składowania preparat stabilny,składniki jego nie są lotne,
  • należy unikać rozlewania nawozu na materiały łatwopalne, np. słomę, siano (nie dotyczy oprysku ściernisk), wełnę drzewną, smary itp.


Transport:
Roztwór saletrzano-mocznikowy należy przewozić zgodnie z ogólnymi przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym. W trakcie transportu, produkt należy chronić przed przekroczeniem temperatury krystalizacji. RSM nie podlega przepisom RID/ADR.

Karta produktu w formacie PDF    

Karta bezpieczeństwa


Giełdy i kursy walut
Genezis Trade Poland Sp. z o.o.

ul. Bronislawa Czecha 7
43-300 Bielsko-Biala
Telefon: (+48) 33 821 0105
Fax: (+48) 33 821 4486
E-mail: polska@genezistrade.pl

polityka plików cookies


strzałka do góry