• NITROGEN POLSKA

Nawóz Genezsi NPK 10:20:10

Nawóz  Genezsi NPK 10:20:10

Typowo przedsiewny nawóz pod jesienne i wiosenne uprawy rolnicze i ogrodnicze, na stanowiska dobrze zaopatrzone w potas, zawierający znaczne ilości wapnia i siarki.

Postać:
szary lub lekko czerwonawy produkt

Składniki aktywne:

Zaw. azotu (N) całk.: 10,0%
(w formie azotanu amonu 5,4%,
w formie mocznika 4,6%)
Woda: max 1,5%
Fosfor (P) rozpuszczalny  
- w cytrynianie amonu: 20,0% P2O5
- w wodzie: 19,0% P2O5
Potas (K) rozpuszczalny  
- w wodzie: 10,0% K2O
Tlenek wapnia (CaO): 8%
Tlenek magnezu (MgO): 5%


Granulacja:
95-98% cząstek o wymiarach 2-5 mm.

Zastosowanie:
Nawóz rekomendowany do gleb o niskiej zawartości fosforu i do upraw charakteryzujących się dużym zapotrzebowaniem na fosfor.

Opakowania:
• worki polietylenowe zgrzewane o poj. a’25kg, paletyzowane
• Big-Bagi o poj. a’700kg

Przechowywanie:
Nawóz należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, na wysokość jednej palety. Przechowywać w suchym, zadaszonym miejscu. Gwarantowane 2 lata ważności.

Środki ostrożności:
Warunki, których należy unikać:
nagrzewania, zbędnej ekspozycji na warunki atmosferyczne (zawilgocenie).

Transport:
Produkt nie podlega przepisom RID i ADR.

 

Karta produktu w formacie PDF   


Giełdy i kursy walut
Genezis Trade Poland Sp. z o.o.

ul. Bronislawa Czecha 7
43-300 Bielsko-Biala
Telefon: (+48) 33 821 0105
Fax: (+48) 33 821 4486
E-mail: polska@genezistrade.pl

polityka plików cookies


strzałka do góry