• NITROGEN POLSKA

Jesienne wymagania pokarmowe pszenicy ozimej

zapytaj o szczegóły


 Wymagania glebowe Uprawa Pszenicy ozimej na terenie Polski zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych. Roślina ma duże wymagania wodne, na wyprodukowanie 1 kg suchej masy musi pobrać 400-500 litrów wody. Pszenica reaguje istotnym spadkiem plonu na glebach lżejszych w latach charakteryzujących się niższymi opadami atmosferycznymi. Dedykowanym stanowiskiem dla jej uprawy są gleby żyzne kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego (klasa od I do IIIb), żytniego bardzo dobrego (klasa IIIa i IIIb), pszennego górskiego i zbożowego górskiego oraz zbożowo pastewnego mocnego. Przy wyborze słabszego stanowiska pod uprawę pszenicy należy zwrócić szczególną uwagę na odczyn gleby (pH w 1M KCl powyżej 6,0; do 6,8) oraz zasobność w fosfor, potas i magnez. Przygotowanie stanowiska Po zebranym przedplonie warto pobrać próbki glebowe w celu określenia pH oraz zasobności gleby (np. w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej) danego stanowiska. Uzyskane wyniki pomogą w dokonaniu wyboru odpowiedniego nawozu Genezis i ustalenia wielkości dawki na hektar (tabela 2). Wielkość nawożenia należy określić na podstawie średniego wieloletniego plonu. Uzasadnione dawki nawozów w okresie wegetacyjnym, w którym występują sprzyjające warunki atmosferyczne do prawidłowego rozwoju rośliny m.in.: rozkład opadów i temperatur, mogą przyczynić się do wyższego plonowania, przekraczającego średnią wieloletnią. Przesadne nawożenie ukierunkowane na uzyskanie wysokiego plonu, mocno odbiegającego od średniej wieloletniej, może doprowadzić do zasolenia stanowiska w okresie niekorzystnego rozkładu opadów bądź okresowej suszy. Zjawisko to negatywnie wpłynie na plantacje, zamiast stymulować łan do wzrostu, spowoduje jego zatrzymanie, a w przypadku przedłużającego się niedoboru wody, nawet do zamierania roślin. Pozostawione resztki pożniwne pod uprawę główną, należy uwzględnić w programie nawożenia. W słomie i masie korzennej roślin znajdują się znaczne ilości azotu, potasu oraz mikroelementów. W zależności od planowanej technologii przygotowania stanowiska pod siew, resztki pożniwne należy dokładnie rozdrobnić i równomiernie wymieszać z glebą. W celu poprawienia stosunku C:N oraz optymalizacji mineralizacji resztek pożniwnych należy zastosować 8-10 kg azotu na tonę słomy. Zastosowane zamiast azotu, wapno pyliste na rozdrobnioną słomę poprawi żyzność gleby. Zabieg ten zwiększy akumulacje kwasów huminowych, będących istotną frakcją substancji próchnicznych, wpłynie to na polepszenie struktury a w efekcie zwiększy urodzajność gleby.

zobacz więcej

 

Jesienne wymagania pokarmowe pszenicy ozimejGiełdy i kursy walut
Genezis Trade Poland Sp. z o.o.

ul. Bronislawa Czecha 7
43-300 Bielsko-Biala
Telefon: (+48) 33 821 0105
Fax: (+48) 33 821 4486
E-mail: polska@genezistrade.pl

polityka plików cookies


strzałka do góry