• NITROGEN POLSKA

Nitrogen Polska

Nitrogen PolskaPolska i Węgry tradycyjnie już są dla siebie strategicznymi partnerami w obszarze gospodarczymi i handlowym. Położenie geograficzne, potencjał gospodarczy oraz istniejące od lat intensywne kontakty sprzyjają rozwojowi biznesu pomiędzy naszymi krajami.
Nitrogen Polska sp. z o.o. reprezentuje w Polsce węgierski koncern Bige Holding i prowadzi wyłączną dystrybucję produktów nawozowych produkowanych w dwóch jego fabrykach: Nitrogénművek Zrt. w Petfurdo (nawozy azotowe) oraz Bige Holding Kft w Szolnok (nawozy wieloskładnikowe typu NPK). Bige Holding pełni rolę strategicznego dostawcy dla rolnictwa węgierskiego. W ostatnich latach firma przedsięwzięła wiele inwestycji mających na celu unowocześnienie technologii produkcji spełniającej wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawę jakości produktów i sposobu ich pakowania. Produkty nawozowe oferowane przez Holding spełniają wszystkie normy i wymagania UE oraz przepisy Polskie dotyczące nawozów i nawożenia.

Polska jest 10-tym krajem w kolejności, do którego węgierski koncern Bige Holding – producent nawozów mineralnych - rozpoczął działalność eksportową. Aby proces wejścia na rynek polski był skuteczny zarząd Bige Holding zdecydował o zarejestrowaniu w Polsce spółki Nitrogen Polska.
Obecność spółki Nitrogen Polska zdecydowanie wpływa na poprawę konkurencyjności produktów nawozowych, stwarzając możliwość wyboru polskim rolnikom z szerszej palety produktów i dostawców.

Strategiczne cele Nitrogen Polska to:

  • zbudowanie pozycji znanego i wiarygodnego partnera na rynku nawozowym w Polsce
  • rozwój portfolio produkowanych nawozów
  • oraz dywersyfikacja eksportowych rynków zbytu węgierskiego koncernu.

Jako spółka reprezentująca fabryki węgierskie w Polsce gwarantujemy wysoką i powtarzalną jakość produktów, solidne i estetyczne opakowania, nowoczesność serwisu dla klientów przy zachowaniu konkurencyjności ofert handlowych dla klientów.80 lat funkcjonowania fabryki Nitrogénművek Zrt.


Prezentacja Nitrogen Polska Sp. z o.o.
 
Super Brands 4x Tytuł Business Superbrand oznacza siłę i pozycję danej marki sektora "Business to Business". Marka Nitrogenmuvek Zrt. już po raz kolejny została wybrana spośród tysiąca innych za najsilniejszą markę sektora biznesowego. Status Business Superbrand oznacza, że klienci, partnerzy, inwestorzy czy pracownicy zawsze utożsamiają Fabrykę z prestiżową organizacją o wysokich standardach jakościowych. Nagroda ta jest ponownym wyróżnieniem dla fabryki Nitrogenmuvek Zrt. za wieloletnią pracę na rzecz budowania wizerunku silnej marki i stanowi dowód wyjątkowej siły i rozpoznawalności marki w jej otoczeniu biznesowym.
 
 

Certyfikaty