• NITROGEN POLSKA

Prawidłowe nawożenie trawy - wskazówki

zapytaj o szczegóły


 

Płytki system korzeniowy traw powoduje, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na stosowane nawozy mineralne. Podczas intensywnego rozwoju rośliny w krótkim okresie czasu mogą wykorzystać dostępne substancje odżywcze. Brak pokarmu w początkowym etapie może objawić się blaknięciem blaszki liściowej, chlorozami a w ekstremalnym niedoborze wypadnięciem roślin z runi i zastąpieniem przez rośliny niepożądane m.in. chwasty. Drogą do uzyskania intensywnie zielonego i równo zagęszczonego trawnika jest prawidłowe nawożenie i stosowanie odpowiednich zabiegów pratotechnicznych.

 

Jak często nawozić trawnik azotem?

 

Nawożenie azotem w okresie wegetacyjnym (sezonie) powinno być podzielone na 3-4 dawki. Wskazane jest by pierwsza aplikacja azotu została przeprowadzona wiosną na rozmarzniętą glebę. W tym okresie rośliny po przebytej zimie są osłabione i potrzebują szybko dostępnego azotu na regeneracje. Dawki 3-4 powinny być aplikowane w 2 miesięcznych odstępach od poprzedzającej. Ostatnie nawożenie azotem powinno być przeprowadzone we wrześniu, warto tutaj zastosować azot w formie amonowej, który pozytywnie wpływa na budowanie systemu korzeniowego. Ta forma nie nie uwadnia komórek, co wpływa korzystnie na przygotowanie roślin do zimowania.

 

Nawożenie trawnika - jakie nawozy azotowe stosować?

 

W przypadku dawki startowej na wiosnę warto zastosować nawóz składający się z form amonowej i azotanowej. Takimi produktami jest saletrzak Petiso (zawiera dodatkowo wapń i magnez), saletrzak Petiso+S (zawiera dodatkowo wapń, magnez i siarkę) oraz saletra amonowa. Produkty te zabezpieczają potrzeby roślin na szybko działający azot azotanowy, który pobudza do wzrostu i rozwoju blaszkę liściową oraz na wolniej pobierany, pobudzający system korzeniowy i przyczyniający się do lepszego wykorzystania fosforu, azot amonowy. Wielkość pierwszej dawki azotu powinna stanowić około 40% planowanego nawożenia azotem w okresie wegetacyjnym. W dawce 2 i 3 można zastosować produkty wyżej wymienione, a w przypadku satysfakcjonującego zagęszczenia runi zastosować mieszaninę nawozową 1:1 azotanu amonu z formą amidową (saletrzak + mocznik, saletra + mocznik). Mocznik jest nawozem, który musi przejść proces przemiany do formy amonowej, zanim to nastąpi, azot dla roślin będzie później dostępny, co zabezpieczy ich potrzeby w ten pierwiastek do następnej dawki. Wielkość 2 i 3 dawki powinny sięgać 20-25% planowanego nawożenia azotem. Ostatnia 4 dawka powinna składać się z formy amonowej i wynosić 10-15% planowanego nawożenia azotem. W przypadku przedłużającej się ciepłej zimy i wystąpieniu objawu niedoboru azotu (chlorozy na liściach i żółknięcie starszych liści), można podać dolistnie 5% roztwór mocznika (0,5 kg mocznika na 10 litrów wody).  

 

Saletrzak i saletra amonowa na trawnik - jak stosować te nawozy?

 

Nawozy azotowe typu saletrzak i saletra amonowa należy stosować na suche rośliny przed spodziewanym deszczem lub planowanym podlewaniem. Produkty mogą być stosowane solo bądź w mieszaninach z nawozami wieloskładnikowymi. Wielkość dawki nawozu należy dostosować do terminu aplikacji. W przypadku dużej suszy i niemożliwości podlewania trawnika dawkę zredukować o połowę bądź zrezygnować z nawożenia do czasu poprawy warunków hydrologicznych.

 

Jak saletra amonowa i saletrzak działa na trawnik?

 

Saletra amonowa i saletrzak doprowadza do zwiększenia jakości aminokwasów budujących roślinę. Dzięki ich stosowaniu, przedłuża się okres wegetacji rośliny, a także zwiększa się masa naziemna trawy. Jednym słowem, nasz trawnik gęstnieje i staje się bardziej odporny na działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych. Nawozy azotowe pozwalają zwiększyć powierzchnię blaszki liściowej trawy i poprawiają ich ukorzenienie w glebie.

 

Saletrzak czy saletra do nawożenia trawy? Który nawóz jest polecany?

 

Obydwa produkty zawierają azot azotanowy i amonowy w stosunku 1:1. Saletra amonowa ma większą zawartość azotu w swoim składzie. Produkt jednak nie zawiera istotnych ilości dolomitu przez co nie przyczynia się poprawy edafonu w glebie, dlatego z powodzeniem może być stosowana na trawniki założone na glebach zwięzłych o uregulowanym pH. Nawozem dającym lepsze efekty na stanowiskach piaszczystych jest saletrzak. Duża zawartość dolomitu ma pozytywny wpływ na życie mikrobiologiczne w glebie, dodatkowo dostarcza niezbędny wapń i magnez runi.   

Prawidłowe nawożenie trawy - wskazówkiGiełdy i kursy walut
Genezis Trade Poland Sp. z o.o.

ul. Bronislawa Czecha 7
43-300 Bielsko-Biala
Telefon: (+48) 33 821 0105
Fax: (+48) 33 821 4486
E-mail: polska@genezistrade.pl

polityka plików cookies


strzałka do góry