• NITROGEN POLSKA

Nitrogénművek Zrt.

zapytaj o szczegóły


Nitrogénművek Zrt. w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Nawozów (EFMA)

Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów (EFMA) Nitrogénművek Zrt. systematycznie dąży do poprawy aspektów zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska związanych z produkcją, przechowywaniem, dystrybucją i użytkowaniem nawozów. Nasza fabryka przywiązuje ogromną wagę do pełnego respektowania, aktywnego promowania, ciągłego ulepszania i postępowania w zgodności z kluczowymi wartościami EFMA we wszystkich obszarach swojej aktywności.

Kluczowe wartości EFMA są następujące:
Odpowiedzialność jako dostawca produktów niezbędnych do życia: Jako dostawca produktów niezbędnych dla życia uznajemy naszą odpowiedzialność wobec wszystkich naszych zainteresowanych stron, klientów, akcjonariuszy, pracowników, ogółu społeczeństwa i przyszłych pokoleń.
· Trwałe dostarczanie wartości: Dostarczamy w sposób zrównoważony optymalnych wartości naszym klientom, dostawcom, akcjonariuszom i pracownikom.
· Systematyczne świadczenia na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska: Będziemy dążyć do najwyższych standardów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska . Aprobując zasady „Responsible Care”, będziemy przeprowadzać wszystkie nasze działania w sposób, który przyczynia się do trwałego rozwoju.
· Nauka i innowacje: Opieramy nasze działania na solidnych podwalinach naukowych. Dążymy do innowacji i ciągłego doskonalenia.
· Wolny i sprawiedliwy handel: Wierzymy, przestrzegamy, chronimy i promujemy koncepcję wolnego i sprawiedliwego handlu.
· Zachowania etyczne: Nasze postępowanie jest etyczne i uczciwe, otwarte i transparentne.

Nitrogénművek Zrt.Giełdy i kursy walut
Genezis Trade Poland Sp. z o.o.

ul. Bronislawa Czecha 7
43-300 Bielsko-Biala
Telefon: (+48) 33 821 0105
Fax: (+48) 33 821 4486
E-mail: polska@genezistrade.pl

polityka plików cookies


strzałka do góry