• NITROGEN POLSKA

Giełda płodów rolnych

zapytaj o szczegóły


 

Pszenica konsumpcyjna:
grupa B ( chlebowa)


Pszenica konsumpcyjna: grupa B ( chlebowa) towar:
1) zdrowy,
2) o swoistym zapachu,
3) wolny od żywych szkodników zbożowo - mącznych,
4) o wilgotności nie większej niż 14,5% (wg. PN-ISO 712),
5) o zawartości zanieczyszczeń ogółem nie większej niż 6%:
- w tym zanieczyszczeń nieużytecznych nie większej niż 2% (wg. PN-R-74015):
-w tym zanieczyszczeń szkodliwych (sporysz) nie większych niż 0,05%,
6) o liczbie opadania nie mniejszej niż 220 sek. (wg. PN-ISO 3093),
7) o wyrównaniu ziarna nie mniejszym niż 75 % (wg. BN-69/9131), lub
o gęstości nie mniejszej niż 76 kg/hl (wg PN-73/R-74007),
8) o zawartości glutenu nie mniejszej niż 26,0% (wg. PN-93/A-74042/03).*
9) o indeksie glutenowym nie mniejszym niż 50% (wg. PN-93/A-74042/03)*
10) białko w.s.s. n x5,7/ min. 12%

 

Pszenica konsumpcyjna:
grupa A i E (jakościowa i elitarna)


1) zdrowy,
2) o swoistym zapachu,
3) wolny od żywych szkodników zbożowo - mącznych,
4) o wilgotności nie większej niż 14,5% (wg. PN-ISO 712),
5) o zawartości zanieczyszczeń ogółem nie większej niż 6%:
- w tym zanieczyszczeń nieużytecznych nie większej niż 2% (wg. PN-R-74015):
-w tym zanieczyszczeń szkodliwych (sporysz) nie większych niż 0,05%,
6) o liczbie opadania nie mniejszej niż 280 sek. (wg. PN-ISO 3093),
7) o wyrównaniu ziarna nie mniejszym niż 75 % (wg. BN-69/9131), lub
o gęstości nie mniejszej niż 78 kg/hl (wg PN-73/R-74007),
8) o zawartości glutenu nie mniejszej niż 30 % (wg. PN-93/A-74042/03).
9) o indeksie glutenowym nie mniejszym niż 50% (wg. PN-93/A-74042/03),
10) białko w.s.s. n x5,7/ min. 14%

 

Pszenica paszowa

1) zdrowy,
2) o swoistym zapachu,
3) wolny od żywych szkodników zbożowo - mącznych,
4) o wilgotności nie większej niż 14,5% (wg. PN-ISO 712),
5) o zawartości zanieczyszczeń ogółem nie większej niż 6%:
- w tym zanieczyszczeń nieużytecznych nie większej niż 2% (wg. PN-R-74015):
-w tym zanieczyszczeń szkodliwych (sporysz, ) nie większych niż 0,05%( przytulia 0.01%),
6) o liczbie opadania nie mniejszej niż 180 sek. (wg. PN-ISO 3093),

 

Kukurydza

Wilgotność – max 14,5%
Zanieczyszczenie ogólne – max 10%
W tym: - zanieczyszczenia nieużyteczne – max 2%
- ziarna połamane – max 6%
Gęstość – min 71 kg/hl
Zapach swoisty – wolny od żywych insektów, grzybów i porostu.

 

Owies

Wilgotność – max 14,5%
Zanieczyszczenia ogólne – max 6%
W tym: - zanieczyszczenia nieużyteczne – max 2%
- ziarna obce – max 3%
Gęstość – min. 50 kg/hl
Zapach swoisty – wolny od żywych insektów, grzybów i porostu.

 

Jęczmień

Wilgotność – max 14,5%
Zanieczyszczenia ogólne – max 6%
W tym: - zanieczyszczenia nieużyteczne – max 2%
- ziarna obce – max 3%
Wyrównanie min 80%
Zapach swoisty – wolny od żywych insektów, grzybów i porostu.

 

Pszenżyto

Wilgotność – max 14,5%
Zanieczyszczenia ogólne – max 6%
W tym: - zanieczyszczenia nieużyteczne – max 2%
- ziarna obce – max 3%
Zapach swoisty – wolny od żywych insektów, grzybów i porostu.

 

Żyto

Wilgotność – max 14,5%
Zanieczyszczenia ogólne – max 6%
W tym: - zanieczyszczenia nieużyteczne – max 2%
- ziarna obce – max 3%
Liczba opadania – min 110 sek.
Gęstość: min. 70 kg/hl
Zapach swoisty – wolny od żywych insektów, grzybów i porostu.

 

Rzepak

parametry eksportowe:
Wilgotność – max. 9%
Zawartość kwasu erukowego w tłuszczu – max. 2%
Zanieczyszczenia użyteczne – max. 4%
Zanieczyszczenia nieużyteczne – max. 2%
Zaolejenia min 40%
Zawartość glukozynolanów – max. 25 mikromoli/g
Nasiona dojrzałe, zdrowe, czyste, o swoistym zapachu i połysku bez żywych szkodników
parametry technologiczne:
Wilgotność – max. 7,5%
Zawartość kwasu erukowego w tłuszczu – max. 2%
Zanieczyszczenia ogółem – do 2%
Zaolejenie min 40%
Zawartość glukozynolanów – max. 25 mikromoli/g
Nasiona dojrzałe, zdrowe, czyste, o swoistym zapachu i połysku bez żywych szkodników

Giełda płodów rolnychGiełdy i kursy walut
Genezis Trade Poland Sp. z o.o.

ul. Bronislawa Czecha 7
43-300 Bielsko-Biala
Telefon: (+48) 33 821 0105
Fax: (+48) 33 821 4486
E-mail: polska@genezistrade.pl

polityka plików cookies


strzałka do góry