• NITROGEN POLSKA

Czy rolnicy mogą zaoszczędzić na nawozach azotowych

zapytaj o szczegóły


Zarówno koszty upraw, jak i ceny środków do produkcji rolnej osiągnęły najwyższy poziom w historii. Rolnicy stają przed trudnymi decyzjami. Czy zachować stare strategie, które dobrze służyły w przeszłości, czy też je zmienić? Część z rolników zmniejszy ilości wysiewanych nawozów w stosunku do lat ubiegłych. Niektórzy zastosują alternatywne rozwiązania w celu zastąpienia nawozów. Doświadczeni rolnicy, niezmiennie od sytuacji rynkowej, dostarczą roślinom uprawnym odpowiednią ilość składników pokarmowych, niezbędną do uzyskania wysokich plonów. Ta decyzja nie jest łatwa, ale fizjologii roślin się nie zmieni. 
    

Zmniejszone ilości aplikowanego nawozu są „rozsądnym” rozwiązaniem jedynie w przypadku wcześniejszego nadmiernego jego stosowania, które mogło by powodować olbrzymie straty składników pokarmowych i niepożądane objawy chorobowe upraw. Istnieje racjonalna zasada w uprawie rolnej, mówiąca o konieczności uzupełniania składników odżywczych, które opuszczają pole wraz z wynoszonym plonem. Nie przestrzeganie jej, objawi się stopniowo następującą degradacją zasobów glebowych i wyjaławianiem roli, co nieuchronnie skutkować będzie spadkami plonów w latach kolejnych. Dla zwiększenia efektywności aplikowanego azotu, przewidziana wiosenna dawka powinna być dzielona na 2-wie lub więcej części, przy czym kluczową role odgrywa tu forma stosowanego nawozu.

nitro 2
 

CAN jest najbardziej wydajną formą azotu w Europie Środkowej i Wschodniej. Przeciwieństwem jest mocznik, który choć ma największą zawartość azotu, wykazuje często największą jego stratę, jeśli zaraz po wysianiu nie jest zmieszany z glebą. Myśląc o zastosowaniu alternatywnych rozwiązań zamiast nawozów mineralnych, w rękach rolników jest wiele możliwości. Jedni zwrócą swą uwagę na wapnowanie, inni na nawożenie nalistne, jeszcze inni dostrzegą rozwiązanie w stosowaniu nawozów naturalnych. Rozwiązania te stanowią bardzo dobre uzupełnienie nawożenia podstawowego, ale w żaden sposób go nie zastąpią. 


 Wszystkie wyżej wymienione działania mają bardzo korzystny wpływ na osiągane plony. Wapnowanie w dawkach do 2-wóch ton na hektar z jednoczesnym zredukowaniem dawek azotu, zmobilizują składniki odżywcze znajdujące się w glebie, jednak finalnie te zabiegi wykażą podczas żniw spadek plonowania. Wapnowanie bezsprzecznie pomaga podnieść pH gleb kwaśnych – taki jest jego cel – na wyjątkowo kwaśnych stanowiskach, poprawi mobilizację i pobieranie fosforu przez rośliny oraz strukturę gleby. 

Stosowanie nawozów nalistnych jest bardzo efektywne, jednak w tej w formie nie jest możliwe dostarczenie roślinom wystarczających ilości składników pokarmowych - dlatego należy je traktować jedynie jako źródło uzupełniające. Nawożenie dolistne jest bardzo skuteczne przy interwencyjnym leczeniu pojawiających się objawów niedoboru danego składnika. 

Stosowanie nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego ma swoje niezaprzeczalne zalety m.in.: poprawa struktury gleby, źródło łatwo dostępnego azotu, uzupełnianie materii organicznej. Jest to doskonałe połączenie z nawozami mineralnymi, szczególnie w okresie zimnej wiosny. Trudno jest jednak zastosować całkowitą ilość składników pokarmowych, odpowiednio zbilansowanych do potrzeb danej uprawy tylko i wyłącznie za pomocą nawozów organicznych. Niska zawartość składników odżywczych (0,12-1,5%) w masie nawozu sprawia że konieczne jest stosowanie ogromnych jego ilości. Dostępność azotu z tego typu nawozów jest uzależniona od temperatury gleby. Podczas zimnej wiosny mineralizacja azotu jest opóźniona, 
w ciepłym i wilgotnym środo-wisku może być zbyt gwałtowna.
 

Niezbędne są decyzje poparte faktami

     W latach 2012-2019 firma Genezis współpracując z 500 gospodarstwami wielkoobsza-rowymi przeprowadziła łącznie w ciągu 8 lat 933 doświadczenia łanowe (poletka 5 ha) na pszenicy, rzepaku, kukurydzy 
i słoneczniku. 
    Standardowe stosowanie nawozów przez uczestniczą-cych rolników porównano ze skutecznością doradztwa Genezis, opartego na tzw. oprogramowaniu ProPlanta, opracowanym przez Węgierską Akademię Naukową (MTA). Redukcja przez rolników stosowanego nawozu azoto-wego o 20% spowodowała znaczną utratę plonów. 
    Nie wykorzystując maksy-malnego potencjału gruntów ornych, nie jest możliwe osiągnięcie optymalnych plonów. W czasach, gdy UE boryka się z kryzysem gazowym, nie jest gotowa na kryzys żywnościowy.

Wniosek 

    Trudne czasy wymagają podejmowania odważnych decyzji. Główne różnice w plonach w ciągu jednego roku wynikają z powodu niedoboru azotu. W glebie zwykle występują duże ilości P i K, które wymagają uzupełnienia w dłuższym okresie czasu. Zmniejszone nawożenie fosforem i potasem w ciągu jednego roku nie wpłynie w znacznym stopniu na plony. Ograniczone nawożenie azotem natychmiast objawi się spadkiem w wielkości plonów i ich jakości. 
    We wspomnianych powyżej próbach polowych rolnicy zastosowali od 18% do 22% mniej azotu niż zalecał Genezis, co przełożyło się na osiągnięty plon, który był od 10% do 13% niższy. Stosując o 21% mniej azotu niż zaleca Genezis, rolnicy zaoszczędzili 66 euro/ha (luty 2022 r. cena Pétisó 625 euro/t) i jednocześnie stracili 11% plonów o wartości 261 euro/ha. Zmniejszając azot o 21% rolnicy tracili każdego roku 195 euro/ha. Czy warto to powtórzyć w 2022 roku? Nie należy oszczędzać na azocie, ponieważ jest to bardzo kosztowny zabieg.

Najdroższy nawóz to ten, który nie został rozsiany na czas!

Czy rolnicy mogą zaoszczędzić na nawozach azotowychGiełdy i kursy walut
Genezis Trade Poland Sp. z o.o.

ul. Bronislawa Czecha 7
43-300 Bielsko-Biala
Telefon: (+48) 33 821 0105
Fax: (+48) 33 821 4486
E-mail: polska@genezistrade.pl

polityka plików cookies


strzałka do góry